Oddział Wewnętrzny

Ordynatorem oddziału jest lek. med. Jan Serafin. Oddział wewnętrzny świadczy usługi w zakresie diagnostyki i terapii ostrych i przewlekłych stanów internistycznych i geriatrycznych.

Oferujemy fachową, rzetelną obsługę i miłą atmosferę w odnowionych
i czystych salach chorych. W wybranych przypadkach zapewniamy konsultację specjalistów spoza szpitala. Posiadamy akredytację, umożliwiającą specjalistyczne kształcenie podyplomowe lekarzy.

Telefony na oddział:

  • dyżurka pielęgniarska: 0 55 645 83 73
  • dyżurka lekarska 0 55 645 83 72

Wykonujemy następujące procedury z katalogu świadczeń szpitalnych:

5.06.00.0000006 - żywienie dojelitowe
5.06.00.0000007 - punkcja diagnostyczno - terapeutyczna jam ciała, stawu, zatok, skóry i torbieli z pełną diagnostyką (cytologia, mikrobiologia, analityka)
5.06.00.0000018 - kompletne żywienie pozajelitowe dorosłych
5.06.00.0000021 - leczenie trombolityczne streptokinazą (zatorowość płucna, zakrzepica)
5.06.00.0000022 - biopsja gruboigłowa narządów/ tkanki kostnej przezskórna/ przezpochwowa/ przezodbytnicza z pełną diagnostyką (badania hist.-pat., immunocytochemiczne, cytometryczne, molekularne) z użyciem technik obrazowych
5.06.00.0000023 - niedokrwienie kończyn - diagnostyka, leczenie zachowawcze przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego
5.06.00.0000028 - cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego
5.06.00.0000029 - hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym
5.06.00.0000030 - hospitalizacja celem oceny skutków i ewentualnej modyfikacji leczenia (pobyt 1-2 dniowy)
5.06.00.0000031 - leczenie zachowawcze w kolce jelitowej, kolce żółciowej, kolce nerkowej, w bólach lędźwiowych, innych bólach brzucha/ obserwacja np. w kierunku: appendicitis acuta, perforatio, subileus, roponercze, leczenie zachowawcze zapaleń: gruczołu krokowego, jądra
5.06.00.0000045 - wodobrzusze - odbarczenie, uzupełnienie niedoborów
5.06.00.0000051 - dyskwalifikacja z planowego zabiegu operacyjnego/ inwazyjnych procedur kardiologicznych z powodu ujawnionych w szpitalu przeciwwskazań wymagających badań specjalistycznych (TK lub NMR lub echokardiografia)
5.06.00.0000056 - krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania operacyjnego - leczenie bez zabiegów endoskopowego tamowania krwawienia
5.06.00.0000057 - odmrożenia lub oparzenia przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego
5.06.00.0000058 - choroby dróg żółciowych - leczenie bez zabiegów endoskopowych i przezskórnych
5.06.00.0000059 - choroby dróg żółciowych - leczenie z zabiegami endoskopowymi i przezskórnymi
5.06.00.0000060 - choroby trzustki - leczenie bez zabiegów endoskopowych i przezskórnych
5.06.00.0000061 - choroby trzustki - leczenie z zabiegami endoskopowymi i przezskórnymi
5.06.00.0000062 - krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające postępowania operacyjnego - diagnostyka wraz z leczeniem z zabiegami endoskopowego tamowania krwawienia
5.06.00.0000063 - punkcja i/ lub drenaż torbieli, ropni i jam ciała z pełną diagnostyką (endoskopowo)
5.06.00.0000070 - zakrzepica żylna, za wyjątkiem zakrzepicy układu powierzchownego kończyn dolnych - leczenie zachowawcze trwające ponad 7 dni
5.06.00.0000080 - niedokrwienie kończyn krytyczne - leczenie zachowawcze wg kryteriów TASC
5.06.00.0000086 - owrzodzenia podudzia - leczenie
5.06.00.0000087 - stopa cukrzycowa - leczenie zachowawcze
5.06.00.0000098 - drenaż jamy opłucnowej, jamy otrzewnowej, osierdzia, torbieli trzustki
5.06.00.0000141 - zatrucie średnie pojedynczym lekiem/ zespoły odstawienne - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0000203 - leczenie trombolityczne tPA/ tenekteplaza
5.06.00.0000243 - przewlekła wentylacja pacjenta w oddziale
5.06.00.0000256 - znieczulenie krótkotrwałe ogólne i/ lub analgosedacja u dziecka (do ukończonego 14 roku życia) do badań diagnostycznych i/lub zabiegów w trybie jednodniowym
5.06.00.0000271 - nagła duszność krtaniowa/ obrzęk Quinckego - leczenie
5.06.00.0000494 - zapalenie wsierdzia - leczenie
5.06.00.0000656 - róża - leczenie
5.06.00.0000720 - osteoporoza w tym pomenopauzalna - diagnostyka (biochemiczna, hormonalna, wizualizacyjna) - wszystkie elementy
5.06.00.0000796 - posocznica nerkopochodna (urosepsa) - leczenie
5.06.00.0000800 - pokrzywka ostra (napad) - leczenie
5.06.00.0000801 - astma oskrzelowa (zaostrzenie) - leczenie
5.06.00.0000802 - POChP - zaostrzenie bez niewydolności oddychania
5.06.00.0000806 - anafilaksja uogólniona - leczenie ostrej fazy
5.06.00.0000807 - stan astmatyczny - leczenie
5.06.00.0000808 - nietolerancje pokarmowe, w tym celiakia (zaostrzenie, nie poddające się leczeniu ambulatoryjnemu) - leczenie
5.06.00.0000809 - alergia na leki, w tym NLPZ - leczenie ostrej fazy
5.06.00.0000810 - alergiczne zapalenie naczyń - leczenie w okresie zaostrzeń
5.06.00.0000818 - zapalenie oskrzeli przewlekłe, nawracające - leczenie okresu zaostrzenia
5.06.00.0000819 - ciężka zdekompensowana niewydolność serca, obrzęk płuc
5.06.00.0000820 - bronchofiberosonografia diagnostyczna
5.06.00.0000821 - choroby opłucnej (bez gruźlicy) - leczenie
5.06.00.0000824 - zapalenie płuc pozaszpitalne udokumentowane radiologicznie, po niepowodzeniu leczenia ambulatoryjnego lub przebiegające z niewydolnością oddechową - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0000825 - zapalenie opłucnej wysiękowe - diagnostyka (TK, bronchoskopia, biopsja opłucnej), leczenie
5.06.00.0000827 - nadciśnienie płucne tętnicze/ zakrzepowo - zatorowe - diagnostyka (HRCT, echokardiografia, cewnikowanie, TK spiralna, badania czynnościowe) nie mniej niż 4 badania
5.06.00.0000828 - POChP - zaostrzenie z niewydolnością oddychania potwierdzoną badaniem gazometrycznym wymagające antybiotykoterapii, w tym kwalifikacja do domowego leczenia tlenem
5.06.00.0000830 - rozstrzenie oskrzeli - diagnostyka (HRCT, bronchoskopia, bakteriologia), leczenie zachowawcze
5.06.00.0000831 - zatorowość płucna - diagnostyka (TK spiralna/ scyntygrafia perfuzyjna płuc/ arteriografia płucna), leczenie
5.06.00.0000832 - niedobory odporności inne niż w przebiegu AIDS - diagnostyka
5.06.00.0000835 - śródmiąższowe choroby płuc inne (samoistne włóknienie płuc, zmiany w płucach w przebiegu chorób tkanki łącznej, LAM, histiocytoza, lipoproteinoza, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofiliowe zapalenie płuc, polekowe odczyny w płucach w tym po
5.06.00.0000844 - zakażenie przewodu pokarmowego potwierdzone badaniami diagnostycznymi (bakteriologia, wirusologia)
5.06.00.0000846 - półpasiec powikłany lub ospa wietrzna powikłana - diagnostyka wraz z leczeniem
5.06.00.0000848 - miąższowe i cholestatyczne choroby wątroby - leczenie zachowawcze (z diagnostyką endosonograficzną/ cholangiopankreatografia z użyciem NMR/ ECPW)
5.06.00.0000850 - gorączka niejasnego pochodzenia - diagnostyka podstawowa
5.06.00.0000851 - miąższowe i cholestatyczne choroby wątroby - leczenie zachowawcze (z diagnostyką podstawowa)
5.06.00.0000852 - wirusowe zapalenie wątroby postać ostra - leczenie
5.06.00.0000853 - wirusowe zapalenie wątroby postać przewlekła - leczenie
5.06.00.0000869 - odczynowe zapalenia stawów - diagnostyka wraz z leczeniem okresów zaostrzeń
5.06.00.0000873 - niedokrwienie kończyn przewlekłe - leczenie zachowawcze (IIB, III, IV stopień w skali Fontain'a) z diagnostyką (USG z kolorowym dopplerem, kapilaroskopia, ECHO serca)
5.06.00.0000874 - cukrzyca - hipoglikemia polekowa - stopień IV
5.06.00.0000875 - hipoglikemia u chorego bez cukrzycy (w tym insulinoma) - diagnostyka (poziom insuliny, C-Peptyd, TK spiralne, gastroskopia), leczenie zachowawcze
5.06.00.0000876 - cukrzyca typu 1 - świeże zachorowanie - wdrożenie programu intensywnej terapii z "programową" edukacją
5.06.00.0000877 - cukrzyca typu 2 - świeże zachorowanie - wdrożenie programu intensywnej wieloskładnikowej terapii z "programową" edukacją
5.06.00.0000878 - cukrzyca - kwasica ketonowa, mleczanowa i śpiączka hipermolalna
5.06.00.0000880 - pheochromocytoma - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej przed przekazaniem do leczenia operacyjnego
5.06.00.0000881 - zaburzenia odżywiania i złego wchłaniania (jadłowstręt psychiczny, bulimia, zaburzenia gospodarki wapniowej) - diagnostyka różnicowa leczenie
5.06.00.0000883 - cukrzyca typu 1 - hospitalizacja związana z dużą hiperglikemią lub znaczną chwiejnością cukrzycy nie dająca się wyrównać w warunkach ambulatoryjnych (diagnostyka przyczyn niewyrównania, zmiana leczenia hipoglikemizującego)
5.06.00.0000884 - choroby metaboliczne (zaburzenia gospodarki węglowodanowej, tłuszczowej, otyłość, zespół metaboliczny, skaza moczanowa i inne) - leczenie okresu niewyrównania
5.06.00.0000885 - niedoczynność przytarczyc - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej
5.06.00.0000889 - nadczynność przytarczyc - leczenie zachowawcze okresu nierównowagi hormonalnej przed przekazaniem do leczenia operacyjnego
5.06.00.0000891 - nadczynność tarczycy (np. poamiodaronowa) - leczenie ciężkiego okresu nierównowagi hormonalnej
5.06.00.0000894 - przełom nadnerczowy - leczenie
5.06.00.0000896 - zespoły MEN, guzy neuroendokrynne - leczenie okresu nierównowagi hormonalnej
5.06.00.0000897 - przełom tarczycowy (hipermetaboliczny lub hipometaboliczny) - leczenie
5.06.00.0000898 - choroba Cushinga - diagnostyka i leczenie okresu nierównowagi hormonalnej przed przekazaniem do leczenia operacyjnego
5.06.00.0000899 - gastroskopia diagnostyczna
5.06.00.0000901 - gastroskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniami hist.-pat.)
5.06.00.0000902 - kolonoskopia diagnostyczna
5.06.00.0000903 - kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji (uwzględnione badanie hist.-pat.)
5.06.00.0000904 - choroby czynnościowe przewodu pokarmowego - diagnostyka (w tym kompleksowa diagnostyka eliminacyjna -co najmniej: diagnostyka histopatologiczna, endoskopowa, radiologiczna, USG), leczenie
5.06.00.0000905 - zaburzenia przewodu pokarmowego w przebiegu innych chorób (np. mukowiscydozy) - leczenie
5.06.00.0000906 - kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 20 mm, uwzględnione badanie hist.-pat.)
5.06.00.0000907 - nieswoiste choroby zapalne jelit - leczenie zaostrzeń (z wyłączeniem ciężkiego rzutu choroby)
5.06.00.0000908 - zespoły złego wchłaniania i/ lub trawienia w tym przewlekła biegunka i zespoły niedoborowe - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0000909 - gastroskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniających polipektomię złożoną (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego polipa większa niż 20 mm) lub mukozektomię (z badaniami hist.-pat.) lub gastroskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian
5.06.00.0000910 - gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego
5.06.00.0000911 - gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1-3 i średnica kazdego nie większa niż 20 mm, uwzględnione badanie hist.-pat.)
5.06.00.0000914 - gastroskopia z zabiegiem założenia przełykowej lub dojelitowej protezy samorozprężalnej
5.06.00.0000915 - ECPW diagnostyczna lub ecpw diagnostyczna uwzględniająca biopsję wraz z badaniem hist.-pat.
5.06.00.0000917 - kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych
5.06.00.0000918 - kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego
5.06.00.0000921 - ostre lub zaostrzone zapalenie trzustki (bez ciężkich postaci ostrego zapalenia) - leczenie
5.06.00.0000923 - ECPW zabiegowo-kontrolna uwzględniająca zabieg sfinkterotomii lub kontrolę instrumentalną dróg żółciowych/ trzustkowych lub usunięcie protezy z dróg żółciowych/ trzustkowych
5.06.00.0000924 - ECPW z zabiegiem wymiany protez w drogach żółciowych/ trzustkowych
5.06.00.0000925 - ECPW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba złogów 1-3 i średnica każdego nie większa niż 12 mm ) z dróg żółciowych/ trzustkowych
5.06.00.0000926 - niewydolność wątroby (encefalopatia, nadciśnienie wrotne, wodobrzusze) - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0000927 - endoskopowe leczenie nowotworów łągodnych, wczesnych postaci nowotworów złośliwych i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego
5.06.00.0000928 - endoskopowe leczenie nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego
5.06.00.0000929 - ECPW z zabiegiem uzyskania drenażu dróg żółciowych/ trzustkowych
5.06.00.0000930 - ECPW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba złogów powyżej 3 lub złóg o średnicy powyżej 12 mm), lub z zabiegiem litotrypsji mechanicznej złogów w drogach żółciowych/ trzustkowych
5.06.00.0000931 - ECPW z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych
5.06.00.0000932 - ECPW z zabiegiem drenażu torbieli okołotrzustkowych lub okołodwunastniczych
5.06.00.0000933 - ECPW z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych/ trzustkowych
5.06.00.0000934 - ECPW i PTC zabiegowe wykonywane u jednego pacjenta w celu uzyskania drożności dróg żółciowych
5.06.00.0000935 - stany ciężkie w gastroenterologii (ciężki rzut colitis ulcerosa, posocznica, choroba Crohna)
5.06.00.0000940 - przetoczenie koncentratu masy erytrocytarnej
5.06.00.0000941 - przetoczenie koncentratu granulocytarnego z aferezy
5.06.00.0000942 - przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych z trombaferezy automatycznej
5.06.00.0000943 - przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych zlewanych
5.06.00.0000957 - nieinwazyjna diagnostyka w kierunku zawału mięśnia sercowego i niestabilnej choroby wieńcowej, łącznie z testem troponinowym i EKG
5.06.00.0000958 - nadciśnienie tętnicze - diagnostyka/ rozpoznanie u pacjenta ze stwierdzonym po raz pierwszy nadciśnieniem (bad. 24-godzinnej rejestracji ciśnienia, TK, USG Doppler, NMR, echo serca, bad. hormonalne - min. 3 badania )
5.06.00.0000959 - ostre zespoły wieńcowe - leczenie przy pomocy stymulacji endokawitarnej
5.06.00.0000960 - przewlekła niewydolność serca - wyrównanie
5.06.00.0000961 - zaburzenia rytmu i/ lub przewodzenia - leczenie
5.06.00.0000962 - zapalenie mięśnia sercowego/ osierdzia - leczenie
5.06.00.0000963 - nadciśnienie tętnicze wtórne - leczenie okresu niewyrównania (diagnostyka - echo serca, TK spiralna tt nerkowych/ USG Doppler tt nerkowych)
5.06.00.0000964 - nadciśnienie tętnicze wtórne - leczenie okresu niewyrównania (diagnostyka podstawowa)
5.06.00.0000965 - przełom nadciśnieniowy - znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwii z towarzyszącymi ostrymi bądź szybkonarastającymi powikłaniami narządowymi, który ze względu na bezpośrednie zagrożenie zycia wymaga natychmiastowego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz di
5.06.00.0000966 - ostre zespoły wieńcowe bez podwyższenia markerów mięśnia sercowego
5.06.00.0000997 - kamica układu moczowego - diagnostyka, leczenie zachowawcze
5.06.00.0000998 - uzupełnianie niedoborów u przewlekle dializowanych
5.06.00.0000999 - zakażenie układu moczowego bez zajęcia nerek ostre - leczenie
5.06.00.0001000 - zakażenie układu moczowego przewlekłe - diagnostyka (cystouretrografia mikcyjna i/ lub scyntygrafia mikcyjna nerek), leczenie
5.06.00.0001001 - glomerulopatia pierwotna bez zespołu nerczycowego - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001002 - zatrucie lekkie pojedynczym lekiem/ lekami mieszanymi/ lekami i alkoholem/ etanolem/ roślinami, grzybami, jadami zwierzęcymi/ zespoły odstawienne - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001003 - powikłania dializoterapii przewlekłe nieinfekcyjne – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001007 - niewydolność nerek przewlekła - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001008 - cewkowo-śródmiąższowe niebakteryjne zapalenie nerek ostre – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001009 - glomerulopatia wtórna bez zespołu nerczycowego – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001010 - niewydolność nerek – przygotowanie do leczenia nerkozastępczego z wytworzeniem czasowego dostępu naczyniowego
5.06.00.0001011 - cewkowo-śródmiąższowe bakteryjne zapalenie nerek ostre – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001012 - powikłania dializoterapii przewlekłe infekcyjne – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001013 - zatrucie lekkie rozpuszczalnikami organicznymi, chlorowcopochodnymi węglowodorów/ substancjami żrącymi, mydłami, detergentami/ metalami, innymi substancjami nieorganicznymi/ tlenkiem węgla, innymi gazami, dymami i parami/ pestycydami
5.06.00.0001014 - inne i nieokreślone skutki działania czynników toksycznych (postać lekka) - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001015 - cewkowo-śródmiąższowe bakteryjne zapalenie nerek przewlekłe – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001016 - powikłania dializoterapii ostre nieinfekcyjne – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001017 - powikłania dializoterapii ostre infekcyjne – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001018 - cewkowo-śródmiąższowe niebakteryjne zapalenie nerek przewlekłe – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001019 - niewydolność nerek ostra – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001020 - naczyniowe schorzenia nerek – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001021 - powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepie nerki – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001022 - niewydolność nerek gwałtownie postępująca – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001023 - powikłania nieinfekcyjne u chorego po przeszczepieniu nerki – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001024 - zatrucie średnie lekami mieszanymi/ lekami i etanolem/glikolem/ metanolem/ rozpuszczalnikami organicznymi, chlorowcopochodnymi węglowodorów/ substancjami żrącymi, mydłami, detergentami/ metalami, innymi substancjami nieorganicznymi/ tlenkiem węgla,
5.06.00.0001026 - zatrucie ciężkie lekami mieszanymi/ lekami rozpuszczalnikami organicznymi, chlorowcopochodnymi węglowodorów/ substancjami żrącymi, mydłami, detergentami/ metalami, innymi substancjami nieorganicznymi/ tlenkiem węgla, innymi gazami, dymami i parami/ pesty
5.06.00.0001028 - zatrucie ciężkie roślinami, grzybami, jadami zwierzęcymi i innymi ksenobiotykami - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001078 - drgawki - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001079 - zespół bólowy/ zawroty głowy - diagnostyka podstawowa, leczenie zachowawcze
5.06.00.0001080 - inne choroby neurologiczne - stany nagłe - w tym pourazowe, omdlenia i zapaść - diagnostyka podstawowa, leczenie
5.06.00.0001082 - TIA - diagnostyka podstawowa, leczenie
5.06.00.0001083 - udar mózgu - diagnostyka podstawowa, leczenie (do 3 dni)
5.06.00.0001084 - krwotok podpajęczynówkowy - diagnostyka (TK, NMR, USG Doppler przezczaszkowe - nie mniej niż 2 badania z wymienionych), leczenie zachowawcze przed przekazaniem na zabieg operacyjny
5.06.00.0001086 - udar mózgu - diagnostyka rozszerzona (TK/ NMR, USG Doppler, Holter EKG, echo serca, badania w kierunku koagulopatii - minimum 3 badania) leczenie do 3 dni
5.06.00.0001087 - zespół bólowy/ zawroty głowy - diagnostyka (TK/ NMR, badania naczyniowe, USG Doppler), leczenie zachowawcze
5.06.00.0001091 - TIA - diagnostyka rozszerzona (NMR/ TK, USG Doppler, echo serca, Holter EKG, badania w kierunku koagulopatii), leczenie (nie mniej niż 3 badania z wymienionych)
5.06.00.0001096 - choroby wywołane przez kryształy (w tym dna moczanowa, chondrokalcynoza, choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów) - leczenie fazy ostrej
5.06.00.0001112 - zatrucie ciężkie pojedynczym lekiem/ glikolem/ metanolem/. ciężkie zespoły odstawienne - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001113 - padaczka (pierwszy napad padaczkowy w życiu) - leczenie (krótki pobyt przed przekazaniem do oddziału specjalistycznego)
5.06.00.0001114 - diagnostyka niedokrwistości
5.06.00.0001115 - diagnostyka i leczenia zaburzeń pamięci i zespołów otępiennych
5.06.00.0001117 - zespół dehydratacji i/ lub dyselektrolitemii w okresie niewyrównania
5.06.00.0001118 - diagnostyka spadku wagi ciała
5.06.00.0001119 - hipotonia ortostatyczna, poposiłkowa
5.06.00.0001125 - zespół antyfosfolipidowy pierwotny trombofilie (zespół antyfosfolipidowy pierwotny, niedobór AT III, czynnik V Leiden, niedobór białka S, niedobór białka C) - leczenie okresu zaostrzeń
5.06.00.0001126 - olbrzymiokomórkowe zapalenia tętnic - leczenie fazy ostrej
5.06.00.0001139 - zatrucie ciężkie etanolem. metalami, innymi substancjami nieorganicznymi, pestycydami - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001140 - zatrucie średnie etanolem, pestycydami, roślinami, grzybami, jadami zwierzęcymi-diagnostyka.leczenie
5.06.00.0001156 - diagnostyka potencjalnego dawcy żywego nerki
5.06.00.0001169 - glomerulopatia pierwotna z zespołem nerczycowym - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001170 - glomerulopatia wtórna z zespołem nerczycowym - diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001172 - zespół antyfosfolipidowy wtórny - leczenie ostrej fazy
5.06.00.0001180 - zapalenie płuc niepowikłane
5.06.00.0001189 - udar mózgu - diagnostyka podstawowa, leczenie (powyżej 3 dni)
5.06.00.0001190 - udar mózgu - diagnostyka rozszerzona (TK/NMR, USG Doppler, echo serca, Holter EKG, badania w kierunku koagulopatii - minimum 3 badania ), leczenie powyżej 3 dni
5.06.00.0001198 - hipoglikemia u chorego bez cukrzycy (hipoglikemia reaktywna, czynnościowa) - leczenie i diagnostyka (w tym C-peptyt, insulina, test z glukagonem, przedłużony test tolerancji glukozy, gastroskopia)
5.06.00.0001199 - cukrzyca typu 1 - świeże zachorowanie - diagnostyka podstawowa, leczenie przed przekazaniem do ośrodka referencyjnego
5.06.00.0001200 - cukrzyca typu 2 - w okresie niewyrównania metabolicznego - wdrożenie terapii wieloskładnikowej
5.06.00.0001201 - cukrzyca - wdrożenie intensywnej insulinoterapii za pomocą osobistej pompy do ciągłej podskórnej infuzji insuliny lub wielokrotnych (4-6) wstrzyknięć insuliny
5.06.00.0001202 - diagnostyka wola guzkowego (TSH, biopsja pod kontrolą USG, przeciwciała anty TPO)
5.06.00.0001225 - choroby tropikalne (pełzakowica, filariozy, schistosomozy, histoplazmoza, stany ukąszeniach przez jadowite zwierzęta) - diagnostyka , leczenie
5.06.00.0001226 - bąblowica wielojamowa - diagnostyka, leczenie zachowawcze
5.06.00.0001227 - choroby tropikalne i parazytozy trzewne u powracających z odmiennych warunków klimatycznych
5.06.00.0001231 - stopa cukrzycowa - leczenie zachowawcze wymagające intensywnej zmiennej insulinoterapii
5.06.00.0001252 - choroby nowotworowe - diagnostyka zakończona pełnym stopniowaniem choroby nowotworowej lub klasyfikacja (biopsja, biopsja szpiku, TK/ NMR, endoskopia, markery)
5.06.00.0001285 - gorączka niejasnego pochodzenia - diagnostyka rozszerzona (TK/ NMR, serologia, biopsja szpiku)
5.06.00.0001290 - kłębuszkowe zapalenie nerek ostre (krwotoczne) – diagnostyka, leczenie
5.06.00.0001294 - objawy choroby organicznej przewodu pokarmowego i/ lub podejrzenia nowotworu (dysfagia, wymioty, chudnięcie, niedokrwistość, bóle brzucha, zaparcia, zmiana rytmu wypróżnień, krew w stolcu, żółtaczka, zmiany ogniskowe stwierdzone w badaniach obrazowych) -
5.06.00.0001297 - odma opłucnowa - leczenie zachowawcze
5.06.00.0001301 - choroby śródmiąższowe płuc/ choroby z zapaleniem naczyń płucnych
5.06.00.0001302 - guzy śródpiersia płuca/ płuca - diagnostyka
5.06.00.0001303 - nadciśnienie płucne, tętnicze/ zakrzepowo - zatorowe leczenie zaostrzenia
5.06.00.0001322 - przetoczenie osocza
5.06.00.0001331 - oporne nadciśnienie tętnicze - diagnostyka z badaniami w kierunku wtórnych postacji nadciśnienia (badania biochemiczne, Dopller, TK spiralna/ angio NMR - wszystkie badania)
5.06.00.0001351 - cukrzyca - niewyrównanie cukrzycy leczonej insuliną, związane z chorobą będącą powodem hospitalizacji
5.06.00.0001352 - powikłania krwotoczne (w tym DIC) nie będące powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych z wyłączeniem przetoczeń
5.06.00.0001353 - niewydolność serca nie będąca powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych
5.06.00.0001354 - ciężkie zakażenia bakteryjne nie będące powodem przyjęcia podstawowego do hospitalizacji, potwierdzone bakteriologicznie, wymagające dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem zakażeń szpitalnych
5.06.00.0001355 - udar mózgu (nie obejmuje TIA) nie będącym podstawowym powodem przyjęcia do hospitalizacji wymagający dodatkowych procedur diagnostycznych i leczniczych
5.06.00.0001356 - kwalifikacja do przeszczepu nerki (z wyłączeniem kosztu dializ) – badanie wstępne
5.06.00.0001357 - kwalifikacje do przeszczepu nerki i/lub trzustki (z wyłączeniem kosztu dializ) – badanie kontrolne (1 raz na kwartał)
5.06.00.0001358 - kwalifikacje do przeszczepu nerki i trzustki ( z wyłączeniem kosztu dializ)
5.06.00.0001359 - zator gazowy/ ostra choroba dekompresyjna - leczenie skojarzone z terapią hyperbaryczną
5.06.00.0001363 - hospitalizacja wg zgody płatnika
5.06.00.0001383 - ostre zapalenie górnych dróg oddechowych/ oskrzeli diagnostyka wraz z leczeniem
5.06.00.0001384 - hospitalizacja z przyczyn nie ujętych gdzie indziej w katalogu
5.06.00.0001385 - ostre zespoły wieńcowe potwierdzone markerami martwicy mięśnia sercowego
5.06.00.0001416 - częściowe (niekompletne) żywienie pozajelitowe
5.06.00.0001422 - farmakoterapia niestandardowa